ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.English ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Français ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.русский ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Español ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Português ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.العربية ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Türk ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Tiếng Mã lai ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Tiếng việt ISUZU Road làm sạch xe,bãi xe tải lí,Hubei Aolong Auto Sales Co.,Ltd.Indonesia

Bạn đang ở đây: Trang chủ Liên hệ với chúng tôi
    Liên hệ với chúng tôi
  • No.9 Bodao Road,Economic development zone,Suizhou city,Hubei P.R. China
  • info@tanker-trucks.com
  • +86-13908667272
  • +86-722-3331899
Liên hệ với chúng tôi
ĐỊA chỉ: No.9 Bodao Road, Economic development zone,Suizhou city,Hubei P.R. China
24-giờ đường dây nóng: +86 13908667272

Thư điện tử: info@tanker-trucks.com
Văn phòng điện thoại: +86 722 3331899
Văn phòng Fax: +86 722 3331099

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu nhà phân phối hoặc bất cứ điều gì khác mà chúng ta cần phải nhận thức được, bạn được hoan nghênh liên hệ với công ty qua email hoặc gửi tin nhắn trực tuyến. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Để lại một tin nhắn
Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86-13908667272